• TELEFON:
 • +43 664 375 68 71

Psychologicko - psychoterapeutická praxe v Badenu u Vídně

Mag.a Jana Diwald

„ Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions.“

(Steve de Shazer)

 

Psychologisch-psychotherapeutische Praxis Baden bei Wien

Mag.a Jana Diwald

„ Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions.“

(Steve de Shazer)

Vítejte na stránkách pro psychoterapii a klinickou psychologii 

 • Jako Vaše psychoterapeutka s Vámi povedu otevřený dialog o tématech, která Vás zajímají nebo tíží. 

 • Nabízím Vám důvěrný prostor pro Vaše výzvy a problémy, ale také pro Váš osobní rozvoj v chráněném prostředí psychoterapie, psychologického poradenství, supervize nebo osobního coachingu.

 • Často se setkáváme se životními situacemi, které vyvolávají nejistotu a strach a může vzniknout stres.
  Dostali jste se do složité situace? Máte problémy v osobním životě, v partnerských vztazích nebo špatně zvládáte stres, pracovní vytížení, trpíte úzkostnými stavy?

 • Důvodů pro zahájení psychoterapie je mnoho. Přání a potřeby, kritika, požadavky, odmítání a hádky jsou běžné ve většině přátelství a partnerství, ale také v profesních vztazích.

 • Psychoterapeutická podpora pomáhá v obtížných životních situacích a otevírá cestu ke změnám.

 • V průběhu psychoterapie se můžete naučit lépe zvládat problémy, negativní myšlenky nebo osobní výzvy. Může být také lépe porozumět možným příčinám příznaků Vašich problemů a aktivně hledat možná řešení.

 • Moje nabídka je vždy zaměřena stejnou měrou na klienty, tak jako na jejich příbuzné. Mám zkušenosti i s psychologickou prací se skupinami a týmy.

Image

Vítejte na stránkách pro psychoterapii a klinickou psychologii 

 • Jako Vaše psychoterapeutka s Vámi povedu otevřený dialog o tématech, která Vás zajímají nebo tíží. 

 • Nabízím Vám důvěrný prostor pro Vaše výzvy a problémy, ale také pro Váš osobní rozvoj v chráněném prostředí psychoterapie, psychologického poradenství, supervize nebo osobního coachingu.

 • Často se setkáváme se životními situacemi, které vyvolávají nejistotu a strach a může vzniknout stres.
  Dostali jste se do složité situace? Máte problémy v osobním životě, v partnerských vztazích nebo špatně zvládáte stres, pracovní vytížení, trpíte úzkostnými stavy?

 • Důvodů pro zahájení psychoterapie je mnoho. Přání a potřeby, kritika, požadavky, odmítání a hádky jsou běžné ve většině přátelství a partnerství, ale také v profesních vztazích.

 • Psychoterapeutická podpora pomáhá v obtížných životních situacích a otevírá cestu ke změnám.

 • V průběhu psychoterapie se můžete naučit lépe zvládat problémy, negativní myšlenky nebo osobní výzvy. Může být také lépe porozumět možným příčinám příznaků Vašich problemů a aktivně hledat možná řešení.

 • Moje nabídka je vždy zaměřena stejnou měrou na klienty, tak jako na jejich příbuzné. Mám zkušenosti i s psychologickou prací se skupinami a týmy.

Psychologicko-psychoterapeutická Praxe

NABÍDKA

Psychoterapie

Systemická psychoterapie nahlíží na kvalitu života lidí v kontextu jejich relevantními vztahů a vlastních životních koncepcí. Jako systémový odborník vnímám psychoterapii jako rámec, ve kterém klienti s ohledem na svůj sociální svět autonomně reflektují stávající stavy a mohou rozvíjet řešení, která jsou pro ně vhodná. Systemický přístup nabídne, abyste se na svůj problém podívali novým a inspirujícím způsobem. Pomůže Vám se rychleji zaměřit na tvořivé řešení.

Klinická psychologie

Klinická psychologie se zabývá zejména duševními a tělesnými poruchami, u nichž hrají velkou roli psychické vlivy. Jako klinická psycholožka Vám nabízím fundovanou psychologickou léčbu a poradenství. Můj přístup je zaměřen na zdroje a možná řešení. Mám dlouhodobou zkušenost z lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení včetně léčby pacientů se závažnými diagnózami. Atestace uznány Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

Psychologie zdraví

Jako psycholog ve zdravotnictví Vám, mimo jiné, nabízím poradenství v oblasti odvykání kouření a v oblasti životního stylu. Po komplexní vstupní konzultaci zjistíte míru své závislosti na nikotinu a jaké metody odvykání kouření jsou pro Vás vhodné. Díky individuální konzultaci najdeme způsob, jak Vám pomoci žít život bez kouření. Mám nejvyšší dosažitelnou kvalifikaci pro poradenství v oblasti odvykání kouření.

Psychoonkologie

Psychoonkologie je multidisciplinární obor, který se zabývá psychologickými a sociálními potřebami onkologických pacientů a jejich rodin. Již 15 let podporuji klienty a jejich příbuzné na jejich cestě všemi fázemi nemoci a uzdravení.

Supervize a coaching

Supervize se zaměřuje na Vás ve Vašem pracovním prostředí s cílem reflektovat situace profesionálním pohledemí. Vaše vlastní jednání lze často pochopit pouze tehdy, pokud je zohledněn také kontext - to je ústředním prvkem systémového přístupu.

 

Online poradenství

Online poradenství nebo telefonické poradenství může v určitých fázích života přinést úlevu. Nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti a je snadno proveditelné. V současné době nabízím na požádání poradenství po telefonu nebo prostřednictvím digitálních médií, např. Zoom.

Krizová psychologie

Krizová psychologie se zabývá prevencí, akutní péčí a sledováním mimořádně stresujících událostí. Mám praktické zkušenosti s krizovými intervencemi, a to i ve spolupráci s ozbrojenými složkami.

Další aktivity

Odborné konzultace, garance odborné správnosti podpůrných programů ve zdravotnictví, spolupráce se sdruženími pacientů, multidisciplinární spolupráce s lékařskými týmy, účast v klinických studiích

 

Jsem členkou

Profes. sdružení rakouských psychologů BÖP,
Rakouské pracovní skupiny pro systémovou terapii a systemická studia ÖAS,

Rakouské platformy pro psychoonkologii ÖPPO,
Europsy certifikát

Certifikáty

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
psychotherapie-baden-jana.jpg

Mag.a Jana Diwald

Vzhledem k mé více než 20ti leté profesionální praxi v psychologické a psychoterapeutické práci s lidmi v různých životních situacích a profesních oborech Vám nabízím profesionální a reflektovaný přístup.​

Můj pohled je zaměřen na zdroje a řešení. Můj přístup ke klientům je vnímavý, respektující individuální limity a možnosti.

Moje práce se zaměřuje na:

 • Vztahové problémy a krize
 • Úzkost a záchvaty paniky
 • Partnerství a rodinu
 • Psychosomatické potíže
 • Deprese
 • Krizové intervence
 • Zvládání stresu
 • Přetížení a konflikty na pracovišti
 • Syndrom vyhoření
 • Sebevědomí a osobnost
 • Chronická onemocnění
 • Ztráta a smutek
 • Psychoonkologie (práce s lidmi trpícími rakovinou a jejich rodinami)
 • Koučování, supervize a sebeuvědomění
 • Odvykání kouření

Psychologicko - psychoterapeutické poradenství a léčba může mít pozitivní a ulevující účinek, pokud:

 • V akutních situacích potřebujete psychologickou pomoc
 • Se ocitnete v těžké životní situaci
 • Momentálně překonáváte vztahové nebo životní krize
 • Se cítíte zahlceni, jste apatičtí a bez radosti
 • Se vzpamatováváte ze stavu vyčerpání
 • Se bojíte dělat rozhodnutí
 • Vás často sužují stresující myšlenky
 • Trpíte psychosomatickými potížemi
 • Jste byli konfrontováni s diagnózou
 • Se učíte žít s chronickým onemocněním
 • Jako příbuzný hledáte podporu
 • Potřebujete následnou péči po mimořádně stresující události
 • Se chcete zbavit závislosti na nikotinu

Kontakt

 

Pokud jste mne nemohli zastihnout osobně, zanechte mi prosím své kontaktní údaje.

Ozvu se Vám co nejdříve.

Mag.a Jana Diwald

Weichselgasse 7-9/3/1

2500 Baden

+43 664 / 37 56 871

+420 721 / 358 177

kontakt@psychotherapie-diwald.at

 

 

 

Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.

Adresa

Weichselgasse 7-9/3/1
2500 Baden bei Wien

Telefon

Tel.: +43 664 375 68 71
Tel.: +420 721 358 177

Ordinační hodiny

dle telefonické domluvy

Search